Skupiny léčivých látek

rostliny jsou schopné v procesu fotosyntézy přijímat z půdy vodu s rozpuštěnými minerálními látkami, ze vzdušného oxidu uhličitého uhlík. a energii slunce přeměnou na chemickou energii vázat do chemických vazeb. Výslednými produkty fotosyntézy jsou sacharidy, ze kterých dalšími metabolickými procesy vznikají jednoduché i složitější látky - tzv. primární metabolity. Z metabolitů vznikají geneticky řízenými enzymatickymi reakcemi další sloučeniny tzv. sekundární metabolity.
 
  • primární metabolity (nízkomolekulové karboxylové kyseliny, aminokyseliny, proteiny, lipidy, deriváty sacharidů) - nezbytné látky pro základní životní procesy, vývoj a stavbu těla rostlin, živočichů i člověka
  • sekundární metabolity - ty jsou rozdílné pro každý jednotlivý druh

Seznam primárních i sekundárních metabolitů - účinných léčivých látek