Co je BIO a jak poznáme bio produkt?

Biopotraviny jsou produkty ekologického zemědělství. Vznik, výroba a značení biopotravin se řídí zákonem o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. aevropským Nařízením Rady (ES) č. 834/2007. 
Každá potravina nesoucí slovo „BIO" musí být označena kódem organizace, která provedla kontrolu dodržování podmínek pro biopotraviny, a musí být označena i logem pro biopotraviny – evropským, případně i českým.

loga


evropské logo, národní logo tzv. biozebra, kódy kontrolních organizací

Více informací o biopotravinách najdete v Bioseriálu, který vychází v našem časopise Dobroty – v Dobrotách léto 2015 na straně 20–23 se můžete dočíst 8 pravd, omylů a otázek o biopotravinách a v Dobrotách zima 2015–16 na straně 20–23 téma o pesticidech v potravinách.

Co je BIO RAW strava a Paleo strava